W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
Zamknij

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu zawarcia umowy lub aplikacji Panel Klient, skontaktuj się z infolinią: 71 773 28 47*
*Opłata zgodna z taryfą operatora.


W przypadku kłopotów z aplikacją, skontaktuj się z helpdesk@santanderconsumer.pl


Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48 B, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 930695605, NIP: 527-20-45-102.