W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
Zamknij
Niepoprawny adres strony (2974406749135246646-5F-FAW).

W przypadku kłopotów z aplikacją skontaktuj się z infolinią tel.: 71 387 74 04, e-mail helpdesk@santanderconsumer.pl
W przypadku pytań o wnioski internetowe skontaktuj się z infolinią tel.: 71 773 28 47, e-mail hp-internet@santanderconsumer.pl.

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48 B, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 930695605, NIP: 527-20-45-102.