W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
Zamknij
Błąd podczas pobierania danych zamówienia (20190221130330268WEB26)

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu zawarcia umowy lub aplikacji Panel Klient, skontaktuj się z infolinią: 71 773 28 47*
*Opłata zgodna z taryfą operatora.


W przypadku kłopotów z aplikacją, skontaktuj się z helpdesk@santanderconsumer.pl


Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 930695605, NIP: 527-20-45-102.